Predare -> Învăţare -> Zâmbet

Predare -> Învăţare -> Zâmbet

joi, 7 aprilie 2016

Proiect de lectie - Propozitia subiectiva ( clasa a VIII-a)

DISCIPLLINA: Limba şi literatura română
PROPUNĂTOR: Mătăsărean Roxana & Cosa Ancuta
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Unitatea 2, Elemente de limba română
SUBIECTUL: Propoziţia subiectivă
TIPUL LECŢIEI: Însuşire de noi cunoştinţe
DURATA LECŢIEI: 45 de minute

COMPETENŢE GENERALE ŞI SPECIFICE:

1.1  să înţeleagă semnificaţia generală a mesajului oral, sesizând progresia şi coerenţa ideilor exprimate

1.4 să sesizeze particularităţile lexicogramaticale ale unui mesaj ascultat

3.2 să sesizeze valoarea expresivă a categoriilor morfosintactice, a mijloacelor de îmbogăţire a vocabularului şi a categoriilor semantice studiateOBIECTIVE OPERAŢIONALE:

La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili :

O1- să deosebească elementul regent de cel introductiv
O2- să delimiteze fraza în propoziţii
O3- să identifice propoziţia subiectivă din fiecare frază dată
O4- să folosească în propoziţiile date contragerea pentru a forma fraze
O5- să formuleze enunţuri în care cuvintele date să aibă diferite funcţii sintactice


STRATEGIA DIDACTICĂ:
a)      Metode şi procedee didactice: Explicaţia, exerciţiul, expunerea, conversaţia catehetică, problematizarea, dictarea

b)     Mijloace de învăţământ: Manual, cretă, marker, fişă de lucru


c)      Forme de organizare: frontal, individual-dirijat, dirijat


d)     Modalităţi de evaluare: Formativă, orală, aprecieri verbale

      

6 comentarii: