Predare -> Învăţare -> Zâmbet

Predare -> Învăţare -> Zâmbet

duminică, 10 aprilie 2016

Predicatul verbal si nominal - clasa a VIII-a

PROIECT DIDACTIC
CLASA: a VIII-a 
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Colegiul Naţional de artă Ion Vidu, Timişoara
DISCIPLINA: Limba şi literatura română
PROPUNĂTOR:Coşa Cristina- Ancuţa & Mătăsărean Roxana
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Genul epic

SUBECTUL: Predicatul verbal și predicatul nominal

TIPUL LECŢIEI: Lecţie de consolidare
DURATA LECŢIEI: 50 minute

COMPETENŢE GENERALE ŞI SPECIFICE:
1.4 sesizarea particularităţilor lexico-gramaticale ale unui mesaj ascultat;
3.2 sesizarea valorii expresive a categoriilor morfosintactice, a mijloacelor de îmbogăţire a vocabularului şi a categoriilor semantice studiate;
4.2 utilizarea în redactarea unui text propriu a cunoştinţelor de morfosintaxă, folosind adecvat semnele ortografice şi de punctuaţie.

VALORI ŞI ATITUDINI:
1. Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii;
2. Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate;
3. Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare prin conştientizarea impactului limbajului asupra celorlalţi şi prin nevoia de a înţelege şi de a folosi limbajul într-o manieră pozitivă, responsabilă din punct de vedere social;
4. Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului cultural;
5. Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului cultural;
6. Dezvoltarea interesului faţă de comunicarea interculturală.


OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
O1- Să definească predicatul;
O2- Să precizeze tipurile de predicat;
O3- Să menționeze prin ce se exprimă predicatul verbal și numele predicativ;
O4- Să recunoască predicatele verbale și predicatele nominale dintr-un text;
O5- Să construiască enunțuri cu predicatul verbal și cu predicatul nominal.

STRATEGIA DIDACTICĂ:
a)      Metode şi procedee didactice: explicaţia, exerciţiul, conversaţia de examinare, problematizarea
b)     Mijloace de învăţământ: manual, markere, tablă,
c)      Forme de organizare: frontal
d)     Tipuri de învăţare:inteligibilă, operatorie
e)      Modalităţi de evaluare: orală, observarea sistematică, aprecieri verbale


BIBLIOGRAFIA:
Crișan, Alexandru, Dobra, Sofia, Sâmihăian, Florentina, Limba română, Manual pentru clasa a VIII-a, Humanitas Educational, București, 2014.

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII:
1. Moment organizatoric
2. Reactualizarea cunoştinţelor
3. Captarea antenţiei
4. Anunţarea subiectului şi a obiectivelor operaţionale
5. Prezentarea noului conţinut şi dirijarea învăţării
6. Încheierea activităţii.

                 


2 comentarii:

  1. din nou un plan de lectie foarte bine facut!

    RăspundețiȘtergere
  2. Ar fi o lecție bună și pentru publlicistică, nu doar pentru mediul preuniversitar!

    RăspundețiȘtergere